Österreich
Secure Your Business
 
CIS Startseite 2013

ISO 27001 will provide you with comprehensive information security for your whole company.
ISO helps you to profit from process focused
IT Management based on ITIL. The most important advantages at a glance.

CIS – کسب و کار شما را امنیت میدهد

 

CIS به عنوان یک سازمان دارای مجوزهای معتبر که در مقیاس بین المللی فعال میباشد طیف کاملی از خدمات را به شما ارائه می دهد

 

 

- اجراي مميزي با بالاترين سطح براي سازمان شما ارزش و اعتبار مي آورد
- گواهينامه هاي سيستم بر مبناي ISO 27001, ISO 20000, ANSI/TIA 942
- گواهينامه هاي مجزا و مستقل براي هر يك از استانداردهاي ISO 27001, ISO 20000
- بهره مندي از دريايي از مميزان با تجربه در زمينه استانداردهاي سيستمي
- ادغام مميزي هاي كليه سيستم هاي مديريتي
- ادغام مميزي هاي ISO 27001 with ISAE 3402
- حضور در بين 30 مليت جهاني
- گواهينامه هاي با اعتبار بالا (معتبر)

 

 

 cube_Ms

 
CIS Iran T +98 21 66 55 45 30 iran@cis-cert.com Imprint

T&C