Österreich
Secure Your Business
 

CIS – امنیت در کسب و کار شما

  

menschen_orange_web

 

CIS به عنوان اولین سازمان تخصصی دنیا درصدور گواهینامه های امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001 وگواهینامه های خدمات مدیریت بر اساس استاندارد ISO/IEC 20000 میباشد.

.

اعتبار ممتاز گواهینامه های CIS در میان سازمان های داخلی و بین المللی و نهاد های دولتی و خصوصی همواره به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار آمده است.
این امر نشات گرفته از مرجع اعتباردهی CIS یعنی BMWFW (وزارت امور اقتصادی، علوم و تحقیقات دولت اتریش) به همراه رویه های مدون و مستدل فرایند صدور گواهینامه می باشد.
گواهینامه های CIS علاوه بر فراهم آوری امکان بازنگری مستقل در سیستم مدیریت فرایندی، دانش تخصصی عمیقی را نیز توسط ممیزان خود در طی تدارک صدور گواهینامه برای مشتریان خود به ارمغان خواهد داشت. ابزار قدرتمند این حیطه نیز بازنگری سطوح و ممیزی سطح یک می باشد.
بدین ترتیب سازمان ها به بهترین نحوه ممکن آمادگی لازم را برای ایجاد انگیزه در کارکنان خود بدست می آورند که این موضوع قطعا نقش بسزایی در تکمیل فرایند صدور گواهینامه در مراحل بدوی کار را بر عهده دارد.
دوره های آموزشی CIS اطلاعات ناب و ارزشمندی را در مورد سیستم های مدیریت مرتبط با استانداردهای ISO 27001 و ISO 20000 در اختیار شما قرار می دهد.

.

 

در سایه مرجع اعتباردهی قدرتمند، دارندگان گواهینامه های آموزشی CIS در سطوح ملی به رسمیت شناخته شده و سمت های شغلی بهتری را از آن خود خواهند نمود.

 

 

اعتماد، یک پایه محکم برای رسیدن به موفقیت.


به عنوان یک سازمان بین المللی با کارشناسان ملی ، خدمات ارائه شده CIS دارای مزایای ذیل می باشد :

  • ارزش سازمان : برتری در مناقصات با گواهینامه های ISO 27001 & ISO 20000
  • دانش تخصصی: که توسط مرجع صدور گواهینامه و به مدد تخصصی بودن CIS در زمینه فناوری اطلاعات، فراهم می گردد.
  • صرفه اقتصادی به دلیل هم افزایی: با ممیزی ترکیبی حتی با ISO 9001 شما قادر خواهید بود 20 تا 30 درصد در هزینه های خود صرفه جویی نمایید
  • بر انگیختن سازمان برای پیشرفت: گزارشات ممیزی CIS تجزیه و تحلیل درست و دقیقی از نقاط قوت و ضعف را در اختیار سازمان قرار می دهد.
  • مزیت را تجربه کنید: ممیزان CIS دانش، مهارت و تخصص خود را یکجا در اختیارتان خواهند گذاشت.
  • اعتبار ممتاز گواهینامه های CIS : اطمینان و اعتماد به گواهینامه های صادرهCIS در میان نهادها و سازمان دولتی و خصوصی.
  • دارا بودن دفاتر نمایندگی در 30 کشور دنیا: CIS خدمات خود را مستقیما از محل مشتریان به آنان ارائه می نماید.
     

 

 

 

 
 
CIS Iran T +98 21 66 55 45 30 iran@cis-cert.com Imprint

T&C