Österreich
Secure Your Business
 

 

گواهينامه مراكز اطلاعات

 

Foto Startseite

بعنوان تامين كننده در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطاتي، ما مركز داده ها با كيفيت و امنيت بالا را پيشنهاد مي نماييم و به اين منظور فعالانه استفاده از گواهينامه مركز داده ها را در بازار استفاده مي نماييم.

 

 

Dr. Manfred Litzlbauer
General Manager, Energie AG

 

 

در اروپا و بالاتر از آن در كشور هاي آلماني زبان تقاضاي داشتن گواهي مركز اطلاعات و داده افزايش يافته است. رويكرد برون سپاري IT و Cloud Computing هردو نيازمند كيفيت، اثربخشي، اجرا و كارآمدي و امنيت مركز داده هاست و اين با گواهينامه از شركت گواهي دهنده مستقل و بي طرف قابل اثبات است. امروزه بدست آوردن و جلب اعتماد مشتريان از اولويت زيادي برخوردار است.

.

 

در ناحيه آمريكا نيز موضوع گواهينامه فوق از سال 2005 ميلادي بر سر زبان هاست. ANSI-TIA 942 ( موسسه استانداردهاي ملي امريكا / انجمن ارتباطي صنعتي) چاپ شده است. استاندارد زيرساخت ارتباطاتي براي مراكز داده ها يك استاندارد آمريكايي براي تبيين حداقل ها در زمينه ICT و مراكزي قوي و ايمن هستند. تا هنگام صدور استاندارد EN 50600 اروپايي CIS گواهينامه ها را بر مبناي استاندارد ANSI-TIA-942-A-2012 صادر مي نمايد. و به محض آمدن استاندارد اروپايي گواهينامه ها بر آن مبنا ارتقا و تمديد خواهند شد.,

computer startseite.

 
 
CIS Iran T +98 21 66 55 45 30 iran@cis-cert.com Imprint

T&C