Österreich
Secure Your Business
 

پیش به سوی شغل ایده آل شما در فناوری اطلاعات

اساتید ممتاز با روش های کاربردی شما را از دانش روز دنیا بهره مند می سازند. در عین حال شما از گواهینامه ای که در سطح ملی به رسمیت شناخته می شود نیز برخوردار می گردید.

  

Ausbildungen_Schachfiguren_web

دوره های آموزشی CIS در ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 20000 از دانشی نشات می گیرد که مستقیما از نهاد صدور گواهینامه سرچشمه می گیرد. این دوره ها در نهایت با گواهینامه هایی همراه می گردد که در سطح ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده و صلاحیت ها و قابلیت هایی را پیشنهاد می دهد که سطح بالایی از تقاضا را در بازار کار به خود اختصاص داده اند یعنی استقرار صحیح سیستم های مدیریت و بهینه سازی و ممیزی کارآمد آنها.
دوره های آموزشی CIS در ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 20000 شما را در محیطی کاربردی با مهم ترین عناصر استاندارد، تفسیر و کاربرد آنها، رویکرد فرآیندی و الزامات قانونی آشنا می نماید و این جهشی استراتژیک به سوی کسب موفقیت های شغلی شما در آینده ای نزدیک می باشد. 

اساتید ما با الزامات پیچیده متععدی از لحاظ دانش تخصصی و مدیریتی مطابقت دارند:

اشتغال فعال و ثابت اساتید در حیطه تخصصی تدریس خود، به شما این تضمین را می دهد که شما دانش روز و البته کاربردی را در بالاترین سطح فرا می گیرید و این یکی از مزایای این دوره ها در مقایسه با سمینارها و سایر دوره های آموزشی که به روش سنتی برگزار می گردد، می باشد.
با بهره گیری از نهاد تایید صلاحیت دولت اتریش یعنی وزارت امور اقتصادی در زمینه ISO 27001 و APMG در زمینه ISO 20000، گواهینامه های دوره های آموزشی CIS در تمامی سطوح ملی و بین المللی به رسمیت شناخته می شوند.

شرایط پذیرش در امتحانات:
شرایط پذیرش برای هر امتحان در شرح دوره های آموزشی CIS توضیح داده شده است. ثبت نام در امتحانات می بایست به صورت مکاتبه کتبی با CIS صورت پذیرد و این در حالی است که شرایط اظهار شده داوطلب شرکت کننده در امتحانات می بایست در انطباق کامل با شرایط پذیرش باشد. اگر در انتهای دوره آموزشیCIS ، متقاضی در 80 درصد از زمان کل دوره آموزشی با رعایت تمامی ضوابط حضور داشته باشد، دوره آموزشی به طور خودکار رسمیت می یابد. اگر شرکت کننده در دوره های آموزشی CIS درخواست گواهینامه ای علاوه بر این گواهینامه داشته باشد، می بایست شرایط معادلی درخواستی در شرایط پذیرش ذکر گردیده باشد. بدین منظور، داوطلب می بایست این شرایط را حین ثبت نام در برگه پذیرش، جداگانه ذکر نماید. الزامات مربوطه قابلیت پیگیری از نهاد صدور گواهینامه را دارا می باشد. برای ردیابی گواهینامه ها و اطمینان از صحت و اصالت آنها، یک قسمت ویژه در وب سایت CIS جهت بررسی توسط شرکت کنندگان در حال راه اندازی می باشد. 

دوره های CIS در یک نگاه:

 

- مدیر امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001
- ممیز امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001
- بازآموزی مدیران و ممیزان امنیت اطلاعات
- ممیز ISO 20000


 

 

 

 

 

 

 
 
CIS Iran T +98 21 66 55 45 30 iran@cis-cert.com Imprint

T&C